Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
        1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
            1.1.1. Elérhetőségi adatok         
            1.1.2. A szerv vezetői
            1.1.3. Képviselő testület tagjai
            1.1.4. A szervezeti egységek
        1.2. A felügyelt költségvetési szervek
        1.3. Gazdálkodó szervezetek
        1.4. Közalapítványok
        1.5. Lapok
        
    2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
        2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
        2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
        2.3. A szerv nyilvántartásai
        2.4. Képviselő-testület ülései és döntései
        2.5. Bizottsági ülések és határozatok
        2.6. Pályázatok

    3. Gazdálkodási adatok
        3.1. Költségvetések, beszámolók (Éves költségvetések)
            3.1.1. Éves költségvetések
            3.1.2. Számviteli beszámolók
        3.2. Működés
            3.2.1. A foglalkoztatottak
            3.2.2. Egyéb kifizetések

    4. Nagyösszegű szerződések

    5. Adatvédelem