Helyi adók

Általános információk

Az ügyet intéző iroda:

Tihany Község Önkormányzat

Adóosztály 4. számú iroda

8237. Tihany, Kossuth u. 12.

 

Ügyfélfogadási idő

  • hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
  • szerda: 8.00 – 16.00 óráig
  • péntek: 8.00 – 13.30 óráig

 

Ügyintéző (Felvilágosítás és időpont egyeztetés)

Barabás Lászlóné

Tel: 06-87/538-030, 06-87/448-545, 06-30/240-9549

E-mail: barabasne@tihany.hu

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9.§ (1) bekezdése alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021.01.01. napjából az állami adó- és vámhatóság látja el.
2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az állami adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata alapján.

Helyi iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. év C. Tv. 42/D. § alapján 2021.01.01. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.


Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettek 2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt), kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

Elektronikus ügyintézés

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok

Építményadó beszedési számla

11748069-15428880-02440000

Telekadó beszedési számla

11748069-15428880-02510000

Idegenforgalmi adó beszedési számla

11748069-15428880-03090000

Helyi iparűzési adó beszedési számla

11748069-15428880-03540000

Gépjárműadó beszedési számla

11748069-15428880-08970000

Késedelmi pótlék beszedési számla

11748069-15428880-03780000

Bírság beszedési számla

11748069-15428880-03610000

Talajterhelési díj beszedési számla

11748069-15428880-03920000
Államigazgatási illeték beszedési számla

11748069-15428880-03470000

 

 

Letölthető nyomtatványok

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére:

Magánszemélyek részére:

 

Tájékoztatók