Hivatal

Tihanyi Közös Önkormányzat Hivatal
8237 Tihany, Kossuth L. utca 12.

Illetékességi területe: Aszófő, Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Tihany
TKÖH elérhetőségek együttesen:  > Tovább

Vezető:    Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző
Tel: +36 87 538-030/13-as mellék
E-mail:  jegyzo@tihany.hu

Helyettese:   Dr. Varga András aljegyző
Tel:   +36 87 538-030/24-es melléke
E-mail:  aljegyzo@tihany.hu

Tihanyi székhely adatai:

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda:         08.00 - 16.00
Péntek:                   08.00 -13.30
Kedd, Csütörtök:     nincs ügyfélfogadás

Hivatali elérhetőségek

Ügyintézők

TIHANY KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TIHANYI SZÉKHELYÉNEK ÜGYINTÉZŐI, ELÉRHETŐSÉGEIK

NÉV  BEOSZTÁS  TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
ELLÁTOTT ÜGYCSOPORTOK 
Tósoki Imre polgármester  87/538-030/11-es mellék polgarmester@tihany.hu
Önkormányzat vezetése, képviselete
Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző  87/538-030/11-es mellék jegyzo@tihany.hu
Önkormányzati hivatal vezetése, képviselete
dr. Varga András  aljegyző  87/538-030/24-es mellék aljegyzo@tihany.hu
jegyző helyettesítése, kirendeltségek irányítása
Bagdi Kata titkársági ügyintéző 87/538-030/11-es mellék sute.kata@tihany.hu
titkársági feladatok, testületi, bizottsági munka adminisztrációja

Barabás Lászlóné

 

  adóügyi ügyintéző 87/538-030/15-ös mellék barabasne@tihany.hu
helyi adók, gépjármű adó, üzletműködés, szálláshely nyilvántartás, telepengedélyezés, adó- értékbizonyítvány
Kövesné Dr. Cseke Mariann LL.M. hatósági csoportvezető 87/538-030/18-as mellék dr.cseke.mariann@tihany.hu 
birtokvédelem, zajvédelem, környezet- természetvédelem, vadkár, termőföld kifüggesztés, közterület-használat
Nagy Brigitta munkaügyi ügyintéző 87/538-030/14-es mellék nagy.brigitta@tihany.hu
munkaügy-személyzeti ügy
Varró Ferencné

szociális ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/17-es mellék varro.ferencne@tihany.hu
szociális ügyek, gyámügyek, hagyaték, lakcím, anyakönyvi ügyek
Szentpéteri Ágnes

igazgatási ügyintéző

anyakönyvvezető

87/538-030/19-es mellék szentpeteri.agi@tihany.hu
iktatás, ügyiratkezelés, anyakönyvi ügyek
Szabó Kálmán műszaki csoportvezető +36 30/749-7192 beruhazas@tihany.hu
kútfúrás, beruházások, pályázatok, tulajdonosi, hozzájár.
Németh Kornél   műszaki ügyintéző + 36 30/412-1442 nemeth.kornel@tihany.hu
behajtási engedélyek, beruházási, műszaki ügyek
Ulrichné Németh Ilona pénzügyi ügyintéző I. 87/538-030/22-es mellék ulrichne.tihany@tihany.hu
pénztár, önkormányzati pénzügyek
Varga Zsoltné pénzügyi ügyintéző II. 87/538-030/14-es mellék varga.zsoltne@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek

Vörös Alexandra

pénzügyi ügyintéző III. 87/538-030/14-es mellék voros.alexandra@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek
Haász Tímea   pénzügyi vezető 87/538-030/14-es mellék haasz.timea@tihany.hu
önkormányzati pénzügyek irányítása, pénzügyi ellenjegyzés
Torma Krisztián közterület-felügyelő 87-538-030/21-as mellék kozterulet@tihany.hu
közterületek rendje, ellenőrzése
 
Lehoczky Zsuzsanna Főépítész +36 70/619-7248 foepitesz@tihany.hu
településfejlesztés, - rendezés, településképi véleményezési eljárás
Zsebe Szabolcs Informatikus 87/538-030/11-es mellék zsebe.szabolcs@tihany.hu
informatika

 


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal és szervezeti egységeinek elérhetőségei:

(Az államigazgatási és önkormányzati ügyek intézése az adott települések esetében helyben, az általános illetékességi szabályok szerint történik.)

Tihanyi székhely – Dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző
Cím:               8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Telefon:         + 36  87 538 030
E-mail:           onkormanyzat@tihany.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:              08.00 - 16.00
Péntek:                         08.00 -13.30
Kedd, Csütörtök:         nincs ügyfélfogadás

Főépítész: Lehoczky Zsuzsanna - foepitesz@tihany.hu


Aszófói kirendeltség – Tabi Tímea kirendeltség-vezető
Cím:                8241 Aszófő, Árpád u. 2.
Telefon:           + 36  87 445 081
E-mail:             aszofo@aszofo.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:              08.00 - 14.00
Péntek:                         08.00 -12.00
Kedd, Csütörtök:         nincs ügyfélfogadás

Főépítész: Németh Ferenc - planteus@planteus.hu


Balatonakali kirendeltség – Dr. Szabó Sándor kirendeltség-vezető
Cím:                     8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.
Telefon:               +36 87 444 255
E-mail:                 hivatal@balatonakali.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:             08.00 - 15.30
Péntek:                       08.00 - 13.00
Kedd, Csütörtök:         nincs ügyfélfogadás

Főépítész: Kéri Katalin  - foepitesz@balatonakali.hu


Balatonudvari kirendeltség – Vas Veronika kirendeltség-vezető
Cím:                 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
Telefon:          + 36 87 449-266
E-mail:             jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda:      08.00 - 15.00
Péntek:                08.00 - 12.00
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Főépítész: Németh Ferenc - planteus@planteus.hu


Örvényesi kirendeltség – Dr. Varga András aljegyző
Cím:                8242 Örvényes, Fenyves u 1.
Telefon:          06-87/449-034
E-mail:            onkormanyzat@orvenyes.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő, szerda:             08.00 - 15.00
Péntek:                        08.00 -12.00
Kedd, Csütörtök:         nincs ügyfélfogadás

Főépítész: Lehoczky Zsuzsanna  - foepitesz@tihany.hu