Pályázatok

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása. Óvodáskorúgyermekek gondozása, nevelése az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelőenvegyes korcsoportú óvodai csoportban.

Pályázati kiírás letöltése

 


FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKRÓL

1./

A képviselő-testület 11/2021.(I.29.) számú határozatával értékesítésre meghirdeti a Tihany belterület 239 helyrajzi számú, Tihany, Csokonai utca 18. szám alatti, Népi lakóház elnevezésű, országos műemléki jegyzékben szereplő ingatlanát. Induló bruttó ár: 30.500.000 Ft
A részletes pályázati kiírás: ITT

2./

A képviselő-testület 8/2021.(I.29.) számú határozatával üzemeltetési célú bérbeadásra meghirdeti Tihany, 583 hrsz-ú,

hajóállomási strand üzemeltetését.

2021. március 15-től 2022. december 31-ig tartó időszakra.
Minimális bérleti díj: 7.000.000 Ft+ÁFA/jogviszony időtartama
A részletes pályázati kiírás: ITT


2021/2022 Sportfejlesztési program kérelem
2021/2022 Sportfejlesztési program határozat

2020/2021 Ingatlan Sportfejlesztési program kérelem
2020/2021 Ingatlan Sportfejlesztési program határozat

2020/2021 Sportfejlesztési program kérelem
2020/2021 Sportfejlesztési program határozat

2019/2020 Sportfejlesztési program kérelem
2019/2020 Sportfejlesztési program határozat

 


A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Balatonudvari község Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladataival kapcsolatos teendők, önkormányzatot megillető állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési, zárszámadási, előirányzat-módosítási rendelet tervezetek előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. Elektronikus adatbázisok kezelése, áfa-bevallások, pályázatok pénzügyi lebonyolítása.

Pályázati leírás letöltése

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő

Tihany, 574 hrsz.-ú Tihanyi Hajókikötő - Bazársor főépületében található

      a.) bicikli kölcsönző: 7,58 m2,
      b.) bicikli tároló:      15,39 m2,

bérletére.

-           A bérlet időtartama határozott idejű: 5 év

 Pályázati felhívás letöltése