Tájékoztatás a VEVKH igazgatási szünet alatti feladatellátásról

Az igazgatási szünetben biztosított feladatellátása kapcsán az alábbiakról tájékoztatom.

Kormányablak feladatok
Az igazgatási szünet alatt 2023. december 27., 2023. december 28. és 2023. december 29. napokon 9.00 óra és 14.00 óra között kizárólag a veszprémi kormányablak fogadja az ügyfeleket.

A veszprémi kormányablak címe, elérhetőségei:

Veszprémi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály 1.
8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
88/550-461, 88/550-506
veszprem.kormanyablak@veszprem.gov.hu

Az ügyintézés sorszámhúzással és előzetes időpontfoglalással is lehetséges és az alábbi
ügytípusokra terjed ki:

 • személyazonosításra alkalmas okmányokkal kapcsolatos ügyintézés (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)
 • lakcím ügyintézés
 • ügyfélkapu regisztráció
 • NEK-regisztráció
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylés
 • TAJ kártya másodlat kiadása

Az útlevél igényléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az azonnali (24 órán belül) és a sürgősségi
(3 napon belül) eljárás keretén belül igényelt útlevelek átvételére kizárólag a Központi
Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) lesz lehetősége az ügyfeleknek.

Csatolmány

Közmeghallgatás

M E G H Í V Ó

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendeletének 12.§-a alapján

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás időpontja:  2023. december 14.   (csütörtök) 17.00 óra

Helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

Tihany, 2023. november 30.                            

Tósoki Imre
polgármester

Tájékoztatás

Figyelem! A munkatervben 2023. 11.23-ra tervezett soros ülés új időpontja: 2023.XI.30.
 

Tájékoztatás

Tisztelt Cserhegyi ingatlantulajdonosok!
 
2023. október 24-én, kedden megkezdődik a Cserhegyi utca felújítása. A munkálatok várhatóan 3 napot vesznek igénybe. A kivitelezés során az utca aszfaltburkolata megújul, valamint a padka murvaterítést kap. A munkavégzés a Cserhegy felől a Kossuth utca irányába kezdődik, ezért kérjük, hogy ez alatt az idő alatt a gépjárműforgalmat mellőzzék. A belső ingatlanok megközelítése a kivitelezés alatt 8.00 és 18.00 óra között nem lesz megoldható.
 
Kérjük, hogy amennyiben a beruházással kapcsolatban kérdése, észrevétele van, úgy nyugodtan keresse kollégáinkat.
 

Lakossági hulladékszállítás rendje

A lakossági hulladékszállítás a 2023. október 16-val a szállítás Tihany ősközségben péntek helyett csütörtökön, a Gödrös, Diós, Óvár településrészeken továbbra is hétfőn, a Sajkod, Cserhegy településrészeken pedig kedd helyett hétfőn történik.

Kérem, hogy a szállítási nap változását a településen kihirdetni és amennyiben lehetősége van rá, a honlapjukon, vagy a helyi televízióban megjelentetni szíveskedjen.

Szolgáltatási területünkön a hulladékszállítás egész éves menetrendje településenként és utcánként a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a - hulladékszállítási menetrend - menüpont alatt megtekinthető.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2023. október 23-án, hétfőn a hulladékszállítás rendje változatlan lesz.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tihany Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2024. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a tihanyi állandó lakosú felsőoktatási hallgatók részére
a 2023/2024. tanév II. és a 2024/2025. tanév I. félévére.

A pályázati kiírás olvasható a Tihanyi honlapon: www.tihany.hu illetve az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

 

Tihany Község Önkormányzata

F E L H Í V Á S

Értesítem a tisztelt közép és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat, hogy a 2023-2024. évre szóló iskolalátogatási igazolást 2023. október 31.-ig juttassák el hivatalomhoz a kérelem nyomtatvánnyal (tihany.hu oldalról letölthető Települési Támogatás, vagy a hivatalban átvehető)  illetve jövedelemigazolásokkal együtt. Az oktatási támogatás kifizetése utalás formájában történik, ezért kérjük, - akik még nem adták le, vagy változott, - adják meg bankszámlaszámukat. Aki nem rendelkezik bankszámlával és kézpénzben kívánja a támogatást felvenni, azt a nyomtatványon jelezze.

A kifizetés folyamatosan történik.

A tanévet, illetve félévet ismétlő diákoknak oktatási támogatás nem jár!

 

 

                                                                                                                             Tihany Község Önkormányzata

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TIHANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Tihanyi Falugondnokság intézményvezetői (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Csatolmány

Közlemény

Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye:

01/4418-3/2023. számú határozatommal a szavazókör címének felülvizsgálatát elvégeztem és módosítottam,  a szavazókör új címe:

Magtár – 8237 Tihany, Mádl Ferenc tér 1. szám

A szavazókör területi beosztása változatlan: a település teljes közigazgatási területe.

A határozat a mai napon a település honlapján közzétételre kerül, 15 nap áll rendelkezésre esetleges fellebbezés benyújtására.

A 2024. évi Európai Parlamenti és helyhatósági választások alkalmával tehát a választópolgárok választójogukat nem az iskolában, hanem a magtár épületében lévő szavazóhelyiségben gyakorolhatják majd.

Határozat teljes terjedelemében a www.tihany.hu oldal Választások mappájában található.

Dr. Percze Tünde
HVI Vezető

Lakossági tájékoztató - Tihany, Kossuth L. u. ivóvízvezeték felújítási munkákról

Tisztelt Hölgyem/Uram!

 

Tájékoztatjuk, hogy a DRV Zrt. 2023.10.02. és 2023. december közepe között ivóvízvezeték-kiváltási munkákat végez Tihanyban, a Kossuth utcában, a Kossuth u. Petőfi u. – Mádl F. tér közti szakaszon.

A kivitelezés során az alábbi ideiglenes forgalmirend-változás lép életbe

A munkavégzés ideje: 2023.10.02. -2023. december hó közepe között

 

A munkálatok ideje alatt az érintett az ingatlanokat érintően folyamatosan biztosítjuk majd a gépjármű- és gyalogosforgalmat, de kérjük a tisztelt érintetteket, hogy munkaidőben a gépjárművekkel az ingatlanokra való ki- és behajtást lehetőség szerint mellőzzék.

A vezetékrekonstrukció részeként ezen a szakaszon az érintett ivóvízbekötő vezeték felújítására is sor kerül, melyek kiváltási munkáinak elvégzéséhez kérjük, biztosítsák kollégáink részére a vízmérőhelyig történő bejutást. A vízmérőaknában történő munkavégzés időpontját munkatársaink előre egyeztetik majd az ingatlantulajdonossal. Az előzetes megkeresésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a munkák megkezdése előtt postai úton megküldtük az érintetteknek.

Napi munkavégzés ideje: reggel 7 órától délután 16 óráig

Felelős műszaki vezető: Zicsi-Liess Tamás, tel.: 06-84/506-191, e-mail: zicsi.tamas@drv.hu

Felelős építésvezető: Márkus Miklós, tel.: 06-84/501-301, e-mail: markus.miklos@drv.hu

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízvezeték-kiváltási munkák során ideiglenes vízhiány, nyomáscsökkenés és zavarosabb víz jelenléte előfordulhat. Ha ilyesmit tapasztalnak, kérjük, hogy az üzemeltető DRV Zrt.-t a 06 80/240-240-es telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. A hosszabb ideig tartó vízhiányról – amikor a régi és az új vezetékszakasz összekötése történik – a helyben szokásos módon előzetesen tájékoztatjuk az érintett felhasználókat.

Az ivóvíz a kivitelezési munkák alatt végig fogyasztható minőségű lesz.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

 

                                               Tisztelettel:    

DRV Zrt. Építésszervezési és -irányítási Osztály

 

Zamárdi, 2023.09.22.

KÖZLEMÉNY

K Ö Z L E M É N Y

Módosul a szeptemberi képviselő-testületi ülés kezdési időpontja és a pénzügyi bizottság ülésének időpontja!

 

Értesítjük a lakosságot, hogy miután a 2023. szeptember 26. (kedd) 13.00 órára - összehívott Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt, így a bizottság ülésére új időpontban,  2023. szeptember 28-án (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel kerül sor.

Ebből adódóan az ezen időpontra összehívott képviselő-testületi ülés kezdési időpontja 15.00 órára módosul.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Igazgatási ügyintéző

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

igazgatási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Hatósági és igazgatási feladatok ellátása, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése, képviselő-testületi döntés előkészítésben, végrehajtásában való közreműködés, testületi ülések jegyzőkönyvvezetése, önkormányzati döntések nyilvántartása, önkormányzati pályázatok adminisztratív kezelése.

A munkavégzés helye: Tihany (hetente 1 nap Örvényes)

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tihany

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat beküldhető postai úton (8237 Tihany, Kossuth
Lajos utca 12.) vagy elektronikusan (nagy.brigitta@tihany.hu).
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Csatolmány

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Jegyző

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3)
bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása,
munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői felett. Dönt a hatáskörébe utalt
államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testületek és bizottságok
működésével kapcsolatos feladatokat. A közös hivatal székhelyén kívül 4 kirendeltség (Aszófő,
Balatonakali, Balatonudvari és Örvényes) munkájának irányítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi,önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tihany

Csatolmány

Felhívás Eboltásra!

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve, majd ezt követően 6 hónap múlva).

A védőoltás biztosítása érdekében kampányoltást szervezünk Tihanyban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2023. szeptember 06.-án (szerda) 16:00 -  17:00 óráig

Helye: Önkormányzati Hivatal előtti parkoló  

Az oltáskor fizetendő összegek az alábbiak:
- oltás díja +  féreghajtó tabletta :         7.000 Ft/eb

Nem oltható az eb, ha ezen időszakban hatósági megfigyelés alatt áll (embert mart) vagy betegség tünetei észlelhetők rajta, továbbá ha nem rendelkezik egyedi azonosítóval (mikrochippel).

Kérjük, hogy az oltási könyvet hozzák magukkal!

Amennyiben a régi oltási könyvet nem tudja bemutatni, úgy az új oltási könyv ára: 1.000 Ft/db.

Ebének háznál történő oltási igényét kérjük, az alábbi telefonszámon jelezze: 06/30/994-2690

Kérjük, szíveskedjenek az eb összeírási kötelezettségeiknek eleget téve kutyájának adatait az Önkormányzat felé  nyilvántartásunk részére eljuttatni.  

 

Tihany, 2023.augusztus 28.

                                                                  Köszönettel:

                                                                                      Dr. Percze Tünde

                                                                                                jegyző

Áramszünet 2023.09.06.

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Cserhegy

 

HRSZ:094/18

   

2023-09-06

09:00

15:00

HRSZ:094/18

Cserhegy

 

HRSZ:094/56

   

2023-09-06

09:00

15:00

HRSZ:094/56

Cserhegy

 

HRSZ.098/43

   

2023-09-06

09:00

15:00

Hrsz.098/43

Cserhegy

 

HRSZ.095/44

   

2023-09-06

09:00

15:00

Hrsz.095/44

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramszünet 2023.09.05.

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Utca Terület Házszám(tól) Házszám(ig) Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Batthyány utca       2023-09-05 08:00:00 16:00:00 HRSZ:188
Batthyány utca Páratlan házszám 1 19 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Batthyány utca Páros házszám 6 32 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Csokonai utca Páratlan házszám 19 49 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Csokonai utca Páros házszám 12 42 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Dózsa György utca Páratlan házszám 1 7 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Dózsa György utca Páros házszám 2 4 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Halász köz Egész utca     2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Kiss utca Egész utca     2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Kossuth Lajos utca Páratlan házszám 21 51 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Kossuth Lajos utca Páros házszám 4 20 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Major utca       2023-09-05 08:00:00 16:00:00 HRSZ:355
Major utca Páratlan házszám 47 59 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Major utca Páros házszám 24 36 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Mádl Ferenc tér   49   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Mádl Ferenc tér Páratlan házszám 1 5 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Mádl Ferenc tér Páros házszám 2 8 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Pisky sétány   2   2023-09-05 08:00:00 16:00:00 HRSZ:145
Pisky sétány   5   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Pisky sétány   12   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Visszhang utca       2023-09-05 08:00:00 16:00:00 Hrsz.678
Visszhang utca   1   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Visszhang utca   2   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Visszhang utca   13   2023-09-05 08:00:00 16:00:00 HRSZ:156
Visszhang utca   21   2023-09-05 08:00:00 16:00:00  
Visszhang utca Páratlan házszám 7 9 2023-09-05 08:00:00 16:00:00  

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Gázszünet 2023.08.18

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön gázszünet várható a következő időszakban:

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

 

Teljes település

     

2023-08-18

13:00

18:00

FGSZ éves karbantartása miatti gázszünet

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Ebösszeírás 2023. év

Ebösszeírás 2023.

Meghosszabbítjuk az ebösszeírás határidejét 2023. augusztus 31-ig

tekintettel arra, hogy még nagyon kevés adatlap érkezett vissza!

 

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján  három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Az önkormányzat  arra kéri az Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy töltsék ki az „Ebösszeíró adatlapot”, és juttassák el azt a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Hivatalhoz.

Az adatlap letölthető a település honlapjáról, papír alapon beszerezhető a hivatalban.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján!

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • papíralapon a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére (8237 Tihany, Kossuth L. utca 12. szám) kell visszaküldeni, illetve az adatlap elhelyezhető a hivatal bejárati ajtaja melletti postaládába vagy a Magtár épületében a Tourinform irodában és a hivatalban elhelyezett gyűjtőládában is.
 • elektronikusan  az adatok az E-Önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) bejelentkezést követően, az EB ÖSSZEÍRÓ ADATLAP nyomtatványt kiválasztva elektronikusan beküldhetők.

Az adatszolgáltatás törvényi kötezettség, mely szankciót von maga után, kérjük az ebek fentiek szerinti bejelentését!

Tisztelettel:

Dr. Percze Tünde
jegyző

Felhívás!

Településrendezési eszközök 12. számú módosításának Partnerségi egyeztetésére

Értesítjük Önöket, hogy Tihany Község Önkormányzata a 115/2021. (V.14.) sz. határozatával a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, melynek véleményezési dokumentációja elkészült, melyet véleményezés céljából közzétesszük partnerségi egyeztetésre.

A módosítás tervezési területe:

A kertes mezőgazdasági területeket érintő szabályozás felülvizsgálata

Kertes mezőgazdasági területek a Tihanyi-félsziget különböző részein találhatóak, egykori szőlőhegyek területe. Ezek jelenlegi szabályozása nem egyezik meg a 2018. évben hatályba lépett magasabb rendű jogszabályok - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) és annak végrehajtási rendeletéi (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról - továbbiakban: MvM rendelet) korlátozásaival, ezért cél a Helyi építési szabályzat kertes mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályainak jogharmonizációja a területrendezési tervek előírásaival. Emellett cél egyes kertes mezőgazdasági övezetek összevonása.

A módosítás a HÉSZ-SZT előírásait is érintik, ezért az egyeztetéseket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásnak megfelelően folytatjuk le.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a tihanyi ingatlantulajdonosok, lakosok, érintett szervezetek 2023. augusztus 15.-ig tehetnek érdemi észrevételt a mellékelt dokumentáció tartalmára, a foepitesz@tihany.hu címre vagy a hivatali postacímre küldve. Kérem a tárgyban tüntessék fel: „Tihany 12. TRE mód"

Partnerségi egyeztetés - lakossági fórum

időpontja: 2023. augusztus 15.15:00

 

Helyszín: Tihany Polgármesteri Hivatal Tanácsterem (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.)

Meghívó

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendeletének 12.§-a alapján

közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás időpontja:  2023. augusztus 10.  (csütörtök) 17.00 óra

Helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

Tihany, 2023. július 26.                            

Tósoki Imre
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2023. július 25. napján, napnyugta utáni órákban.

Pótnapok: 2023.július 26 - 27. napjai, ugyanebben az időben.

 

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

FIGYELEM - II. fokú hőségriasztás

Az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2023. július 10-én (hétfő) 00.00 órától 2023. július 12-én (szerda) 24.00 óráig

II. fokú hőségriasztást adott ki

Hasznos tanácsok mindenkinek hőségriadó idejére

 • A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a kisgyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a magas vérnyomásban szenvedők.
 • Rosszullét esetén azonnal forduljanak orvoshoz!
 • Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat otthon, besötétített, hűvös szobában tölteni.
 • A bevásárlást a kora reggelre vagy a késő délutánra időzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai munkát.
 • Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel lezuhanyozunk, akár naponta többször is.
 • Széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és fényvédő krémmel védekezhetünk a nap, égető sugarai ellen.
 • Fogyasszon sok vizet!!

Áramszünet

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Aranyház utca

 

HRSZ:523/31

   

2023-07-05

08:00

16:00

HRSZ:523/31

Kopaszhegy

   

1

 

2023-07-05

08:00

16:00

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 26. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 27-28. napjai, ugyanebben az időben.

 

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Csatolmány

Hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva, hivatkozva az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adataira, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve tájékoztatja, hogy az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan

2023. június 21-én (szerda) 00.00 órától-2023. június 23-án (péntek) 24.00 óráig

II. fokú hőségriasztást adott ki.

KÖZLEMÉNY ELŐZETES VIZSGÁLATRÓL

Ügy száma, tárgya:
JN/59/05645/2023., előzetes vizsgálat

Ügyfél neve és székhelye:
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A tervezési feladat alapvető célja, hogy a jelentkező felhasználási és távlati fejlesztési igényeket kielégítő mennyiségi és minőségi vízellátás alakuljon ki, továbbá a Balaton és a környező térségek minőségi vízellátása hosszabb távon is biztonságosan és gazdaságosan biztosítható legyen, a környezetvédelmi szempontok érvényre jutása mellett. A tervezés kitér a jelenlegi „vízhiányos” területek ellátásbiztonságának növelésére is.

Tervezett gerinc vezetékek hossza:
Nyirádi rendszer: 271 800 m vezeték
Murai rendszer: 221 620 m vezeték
Kincsesbányai rendszer: 252 500 m vezeték

Közlemény letöltése

HIRDETMÉNY

A „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program indításáról

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok
 • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

Ebösszeírás 2023. év

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Az önkormányzat az eböszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az önkormányzat  arra kéri az Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy töltsék ki az „Ebösszeíró adatlapot”, és juttassák el azt a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve a Hivatalhoz.

Az adatlap letölthető a település honlapjáról, papír alapon beszerezhető a hivatalban, de a legközelebbi Tihanyi Visszhang újságba is elhelyezésre kerül.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján!

A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • papíralapon a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére (8237 Tihany, Kossuth L. utca 12. szám) kell visszaküldeni, illetve az adatlap elhelyezhető a hivatal bejárati ajtaja melletti postaládába vagy a Magtár épületében a Tourinform irodában elhelyezett gyűjtőládában is.
 • elektronikusan  az adatok az E-Önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) bejelentkezést követően, az EB ÖSSZEÍRÓ ADATLAP nyomtatványt kiválasztva elektronikusan beküldhetők.

Az adatszolgáltatási kötelezettség határideje:  2023. augusztus 15.

Letölthető dokumentum:

 • Ebösszeíró adatlap ITT

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 15. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 16-17. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi – menetrendi változás június 17-étől

2023. június 17-étől a Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred települések által határolt terület autóbuszvonalain új menetrend bevezetésére kerül sor.

A menetrendi fejlesztés részeként

 • Veszprém – Csopak – Balatonfüred,
 • Veszprém – Felsőörs – Alsóörs – Lovas – Csopak – Balatonfüred,
 • Veszprém – Felsőörs – Balatonalmádi és
 • Veszprém – Szentkirályszabadja – Balatonalmádi – Alsóörs – Balatonfüred

viszonylatokon ütemes autóbusz-menetrend valósul meg.

További információ

Hirdetmény

A 19-304050-513 kódszámon nyilvántartásba vett tulajdonosi közösség közös képviselője, a vadászterület tulajdonosi gyűlését összehívja.

Hirdetmény letöltése

Szúnyoggyérítés

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő
szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023.május 23. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2023. május 24-25 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Hulladékszállítás rendje

Tisztelt Lakosok!

A lakossági hulladékszállítás a 2023. május 1-én, hétfőn a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

HATÁROZAT

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hatáskörében eljárva a Félsziget Resort Ingatlanfejlesztő és Szállodai Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em., KÜJ: 103735074, KSH: 26273189-6810-113-01, a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt – a 8237 Tihany, 1841/27 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 102853181, EOV: X=172953, Y=562045) tervezett szabadidő- és lakóparkra vonatkozóan elkészített – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján VE/30/02282/2023. ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárásban megállapítottam, hogy a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására

engedély nem adható.

Csatolmány

Vízhiány

Tájékoztatásul közöljük, hogy Tihany településen

 

2023. április 13-án és 14-én

8:00 és 16:00 óra között

tárolómosatási munkálatok miatt vízhiány, zavarosodás várható.

A vízhiánnyal várhatóan érintett terület: Kossuth u, Visszhang u, Árpád u, Pisky sétány, Halász köz, Batthyány u., Alsó-Felső-Középső Óvár környéke.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2023/2024. nevelési évre

A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (2) bekezdése értelmében, a 2023.augusztus 31-ig a harmadik életévét betöltő gyermeknek a nevelési év kezdő napjától (2023.szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson való részvétele kötelező.

Kérjük a szülőktől/gondviselőktől azoknak a gyermekeknek a beiratkozási szándéknyilatkozatát is, akik 2023.augusztus 31-ig a második életévüket betöltik és a 2023/2024-es nevelési évben április 30-ig szeretnék kérni az óvodai ellátásukat, hiszen az óvoda felveheti (szabad férőhely esetén) azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

 

A Visszhang Óvodába történő beiratkozás időpontja:

 

2023. április 26 - 27. (szerda, csütörtök)            8:00 – 16:30 óráig

2023. április 28. (péntek)                                   8:00 – 12:00 óráig

 

Helye: Visszhang Óvoda, 8237 Tihany, Visszhang u. 21. óvodavezetői iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • A gyermek lakcímkártyája
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A szülő/gondviselő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • Nem magyar állampolgárságú gyermek beiratkozásakor a gyermek magyarországi tartózkodását igazoló dokumentumot
 • Óvodai felvétel iránti kérelem letölthető a www.visszhangovoda.hu oldalról

 

Az óvoda életébe bepillanthatnak nyílt napunkon, melynek időpontja:

2023. március 23. (csütörtök) 8:00 – 11:00 óráig

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. május 28-ig.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdekvédelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Áramszünet 2023.03.28, 2023.04.03

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Tihany

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Kossuth Lajos utca

Páros házszám

 

10

12

2023-03-28

08:00

16:00

 

Kossuth Lajos utca

Páratlan házszám

 

11

17

2023-03-28

08:00

16:00

 

Kossuth Lajos utca

Páratlan házszám

 

21

27

2023-03-28

08:00

16:00

 

Kossuth Lajos utca

Páros házszám

 

2

4

2023-03-28

08:00

16:00

 

József Attila utca

   

1

 

2023-03-28

08:00

16:00

 

Batthyány utca

   

4

 

2023-03-28

08:00

16:00

 

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Aranyház utca

 

HRSZ:523/31

   

2023-04-03

08:00

16:00

HRSZ:523/31

Kopaszhegy

   

1

 

2023-04-03

08:00

16:00

 

Kopaszhegy

   

1/X

 

2023-04-03

08:00

16:00

 

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Üdvözlettel:
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Közlemény

  Közlemény a Balatonfüredi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 2023/2024. tanév 1. évfolyamára történő beiratkozás rendjéről
Csatolmány

Változások a Kossuth utca közlekedésében

A vízközműcsere következő lépéseként március 17-én, pénteken 13 órától megszűnik a teljes lezárás a Kossuth utcán, így félpályán lehet majd közlekedni mindkét irányban, a Visszhang utcától a Mádl Ferenc térig (a Postahivatalig). A váltakozó irányú forgalmat közlekedési lámpa szabályozza ez idő alatt. A buszközlekedés is helyre áll, újra a Kossuth utcán közlekedhetnek a menetrend szerinti buszok a félszigeten.

Ettől az időponttól újra meg lehet állni és parkolni a Major utcában a József Attila és a Kiserdőtelep közötti útszakaszon, valamint a Csokonai utca teljes hosszán is.

A Dunántúli Regionális Vízmű további munkálatai miatt március 20-án, hétfőn reggel 7 órától lezárják a Kossuth utca és a Visszhang utca kereszteződését a Polgármesteri Hivatal előtt, előreláthatólag két hétre. A Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszon megállni és parkolni is tilos lesz. Ezen időszak alatt a Batthyány utca egyirányúsítását megfordítjuk, csak a Fogas Parkoló felől lehet feljönni az utcán.  A Batthyány utca várható leterheltsége miatt az Óvárba vagy a Visszhang-domb felé közlekedőknek javasoljuk a temető fölötti útszakasz használatát.

A munkálatok befejezéséig továbbra is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

DRV

DRV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Képviselő-testület  45/2023.(III.09.) számú határozata alapján

pályázatot hirdet helyiség bérlet útján történő hasznosítására.

 

Pályáztatásra kerülő bérlemény adatai:

A Visszhang dombon lévő, Tihany belterület 675/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 95 m2 alapterületű „információs pont, nyilvános mosdó, és 30 m2 terasz” megnevezésű felépítmény.