Rendeletek

 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletei

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak jogkövetkezményeiről
13/2013. (VII.04.) Letöltés »
A szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról 17/2015. (XII.10.) Letöltés »
Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének a szabályairól 2/2016. (III.10.) Letöltés »
Az önkormányzat intézményaiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési normák megállapításáról 7/2015. (IV.10.) Letöltés »
Az önkormányzat intézményaiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési normák megállapításáról szóló 7/2015. (IV.10.) számú rendeletének módosításáról
8/2015. (IV.24.) Letöltés »
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6/2015. (IV.10.) Letöltés »
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.10.) rendelet módosítása 11/2015. (V.29.) Letöltés »
Anyakönyvi események engedélyezése, és azok díja
/Itt megtekintheti házasságkötő termünket./
10/2013.
(V.19.) Letöltés » 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló módosított rendelet 15/2013.
(X.13.) Letöltés »
Díszpolgári cím adományozásról 11/2002.
(VI.20.) Letöltés »
Ebtartásról szóló rendelet 16/2013. (X.10.) Letöltés »
Életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartozkodás szabályozása 20/2013.
(XII.19.) Letöltés »
Étkezési térítési díjakról 3/2014.
(III.25.) Letöltés »
Filmforgatási célú közterület használatról 14/2013.
(VIII.07.) Letöltés »
Fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról (módosításokkal egységes szerkezetben)
Fogas parkoló, Akasztó-dombi parkoló és Somosi parkoló
2/2015. (II.18.) Letöltés »
Hajóállomási strand rendjéről és a strandi jegyárakról 8/2014. (V.16.) Letöltés »
Helyi adókról 16/2015. (XI. 27.) Letöltés »
Helyi építészeti értékekről 20/2008.
(XII.24.) Letöltés »
Helyi építési szabályzat (hatályos 2015. május 11.-től)
1. szelvény – Ősközség, 2. szelvény – Diós, Gödrös, 3. szelvény - Sajkod4. szelvény - Kopaszhegy, Cserhegy5. szelvény - Külterület
5/2015. (IV.10.) Letöltés »
A Helyi építési szabályzatról szóló 5/2015. (IV.10.) rendeletének módosításáról 10/2016. (VI.28.) Letöltés »
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje 9/2016. (VI.28.) Letöltés »
Illyés Gyula Díj adományozásáról 8/2008.
(VI.26.) Letöltés »
Ivóvíz díjáról 1/2004.
(I.22.) Letöltés »
Képviselők tiszteletdíjáról 10/2010. (X.07.) Letöltés »
Kerékbilincs alkalmazásáról 5/2011. (IV.21.) Letöltés »
Közművelődési feladatokról 6/2004. (III.19.) Letöltés »
Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 14/2014. (VII.28.) Letöltés »
Közterülethasználatról 3/2015. (II.18.) Letöltés »
a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről
11/2016. (VII.08.) Letöltés »
Lakáscélú helyi támogatásról 18/2011. (X.21.)
Letöltés »
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 9/2012. (IV.26.)
Letöltés »
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 4/2015. (III.05.) Letöltés »
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.05.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 5/2016. (V.30.) Letöltés »
Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
6/2016. (V.30.) Letöltés »
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 3/2016. (III.10.) Letöltés »
Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról 21/2014. (XII.12.) Letöltés »
Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló 21/2014. (XII.12.) rendelet módosításáról
7/2016. (V.31.) Letöltés »
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének feltételeiről 13/2015. (IX.25.) Letöltés »
Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 19/2014. (XII.12.) Letöltés »
Parlagfűirtással kapcsolatos kötelezettségekről  15/2001. (X.26.) Letöltés »
Partnerségi rendelet 4/2016.
(IV.22.) Letöltés »
Pro Tihany emlékérem adományozásáról 14/1995. (VI.22.) Letöltés »
Szociális igazgatás és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozása 1/2015. (II.18.) Letöltés »
Szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatás helyi szabályairól 18/2014. (XI.27.) Letöltés »
Talajterhelési díjról 14/2015. (IX.25.) Letöltés »
Települési környezet tisztántartásáról 14/2011. (VIII.12.) Letöltés »
Tihany Község településképi védelméről 10/2014.
(VII.01.) Letöltés »
Tihany név használatáról 8/2016. (VI.28.) Letöltés »
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 12/2013. (VI.12.) Letöltés »
Zaj- és rezgésvédelemről 13/2011. (VII.19.) Letöltés »
Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról 10/2007. (IX.13.) Letöltés »