Rendeletek

 Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletei

A közösségi együttélés alapvető szabályairól 13/2013. (VII.04.) Letöltés »
A szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról 19/2013. (XII.19.) Letöltés »
Az önkormányzat intézményaiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési normák megállapításáról
7/2015.
(IV.10.)
Letöltés »
Az önkormányzat intézményaiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, és az étkezési normák megállapításáról szóló 7/2015. (IV.10.) számú rendeletének módosításáról
8/2015.
(IV.24.)
Letöltés »
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
6/2015.
(IV.10.)
Letöltés »
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.10.) rendelet módosítása 11/2015.
(V.29.)
Letöltés »
Anyakönyvi események engedélyezése, és azok díja
/Itt megtekintheti házasságkötő termünket./
10/2013.
(V.19.) Letöltés » 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló módosított rendelet 15/2013.
(X.13.) Letöltés »
Díszpolgári cím adományozásról 11/2002.
(VI.20.) Letöltés »
Ebtartásról szóló rendelet 16/2013. (X.10.) Letöltés »
Életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartozkodás szabályozása 20/2013.
(XII.19.) Letöltés »
Étkezési térítési díjakról 3/2014.
(III.25.) Letöltés »
Filmforgatási célú közterület használatról 14/2013.
(VIII.07.) Letöltés »
Fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról 2/2015.
(II.18.)
Letöltés »
Fizető parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása 15/2015. (X.29.) Letöltés »
Hajóállomási strand rendjéről és a strandi jegyárakról
8/2014.
(V.16.)
Letöltés »
Helyi adókról
17/2014. (XI. 27.) Letöltés »
Helyi építészeti értékekről 20/2008.
(XII.24.) Letöltés »
Helyi építési szabályzat (hatályos 2015. május 11.-től)
1. szelvény – Ősközség, 2. szelvény – Diós, Gödrös, 3. szelvény - Sajkod4. szelvény - Kopaszhegy, Cserhegy5. szelvény - Külterület
5/2015. (IV.10.) Letöltés »
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendje
13/2014
(VIII.27.)
Letöltés »
Illyés Gyula Díj adományozásáról 8/2008.
(VI.26.) Letöltés »
Ivóvíz díjáról 1/2004.
(I.22.) Letöltés »
Képviselők tiszteletdíjáról 10/2010. (X.07.)
Letöltés »
Kerékbilincs alkalmazásáról 5/2011. (IV.21.) Letöltés »
Közművelődési feladatokról 6/2004. (III.19.) Letöltés »
Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
14/2014.
(VII.28.)
Letöltés »
Közterülethasználatról 3/2015. (II.18.) Letöltés »
Lakáscélú helyi támogatásról 18/2011. (X.21.)
Letöltés »
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 9/2012. (IV.26.)
Letöltés »
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 4/2015.
(III.05.)
Letöltés »
Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról
21/2014.
(XII.12.)
Letöltés »
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének feltételeiről
13/2015.
(IX.25.)
Letöltés »
Parlagfűirtással kapcsolatos kötelezettségekről  15/2001.
(X.26.)
Letöltés »
Partnerségi rendelet 11/2013.
(VI.12.) Letöltés »
Pro Tihany emlékérem adományozásáról 14/1995.
(VI.22.)
Letöltés »
Szociális igazgatás és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozása 1/2015. (II.18.) Letöltés »
Szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatás helyi szabályairól 18/2014. (XI.27.) Letöltés »
Talajterhelési díjról 14/2015. (IX.25.) Letöltés »
Települési környezet tisztántartásáról 14/2011. (VIII.12.) Letöltés »
Tihany Község településképi védelméről 10/2014.
(VII.01.) Letöltés »
Tihany név használatáról 19/2011. (X.21.) Letöltés »
Zaj- és rezgésvédelemről 13/2011. (VII.19.) Letöltés »
Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról 10/2007. (IX.13.) Letöltés »
 
   
Településfejlesztési koncepció - Jövőkép, fejlesztési célok
116/2013.
(VI.25.) Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Kapcsolódó problématérkép     Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Előlap
    Letöltés »