• Peasant's house
  Peasant's house Read more...
 • Hermit's place
  Hermit's place Read more...
 • Bujtor István Open-air Stage
  Bujtor István Open-air Stage

  Read more...
 • Lavender House Visitor Centre
  Lavender House Visitor Centre

  Read more...
 • Tihany, the treasure peninsula
  Tihany, the treasure peninsula Tihany is the most spectacular place of the lake Balaton. The peninsula is deeply elongating into the Balaton...

  Read more...

FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE

FÚRT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE – ISMÉT VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK

Ismét módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó határidő: 2020. december 31-éről 2023. december 31-ére, tehát az érintettek újabb 3 év haladékot kaptak.

A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetnie kell az építőjének. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban - Vgtv hatálybalépését megelőzően, azaz 2018. január 1. előtt - engedély nélkül, illegálisan épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg, úgy annak fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságnál 2023 végéig.( 2020. évi XXXI. tv. 20.§-a)

Korábban 2020. december 31-e volt a határideje annak, hogy a korábban fúrt, rendezetlen helyzetű kutak fennmaradási engedélyét beszerezzék a tulajdonosok, mely időpont az újabb törvény módosításnak köszönhetően 3 évvel későbbre, 2023. december 31-ig tolódik.

Az előzmények összefoglalása:

A 2017. áprilisi módosító javaslat legfontosabb eleme az volt, hogy megkönnyítse az illegálisan fúrt kutak helyzetének rendezését, mégpedig oly módon, hogy a létesítmények megkapják utólagosan a fennmaradási engedélyt, bírság kiszabása nélkül.

A kutak engedélyezett státuszba sorolásával az volt a tárca célja, hogy a vízi létesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségének megóvása miatt van nagy szükség.

A kutak létesítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Minden olyan ásott, fúrt, vagy vert kutat engedélyeztetni kell, amelyre – a létesítés időpontjától függetlenül – jelenleg nincs érvényes üzemeltetési és fennmaradási engedély.

Jegyzői hatáskörbe tartozik az a kút, amely nem érint karszt- vagy rétegvizet, a kivett éves vízmennyiség nem haladja meg az ötszáz köbmétert, a kút épülettel (vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal) rendelkező ingatlanon van és háztartási igényeket szolgál, valamint a kérelmező magánszemély. Tipikusan ilyenek a kerti öntözésre használt kutak, illetve a házi ivóvízigény kielégítésére szolgáló kutak is, de az utóbbiaknál ellenőriztetni kell a víz minőségét is.

A jegyző által engedélyezett kutak helyét az egységes országos vetületi rendszerben (EOV), vagy pedig a földrajzi szélesség és hosszúság megadásával kell megjelölni, amit a Google térkép alkalmazásában könnyen meg lehet találni. A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak műszaki paramétereinek (például az iránycső, a csövezet, a szűrőzött szakasz, stb. adatainak) megadásához kútfúró szakember közreműködése szükséges.

A kérelemhez a kútról készült fényképet is mellékelni kell, amit lehet kinyomtatva csatolni, vagy elektronikusan, e-mailben is küldeni. Az eljárás 3.000 Ft-os illetékköteles.

A közigazgatási hatósági eljárásért az illetékekről szóló törvényben megállapított vízügyi hatóságok az engedélyt – amennyiben a döntés meghozatalához minden szükséges információ rendelkezésre áll – a kérelem beadását követően 8 munkanapon belül adják ki, kivéve, ha hiánypótlás vagy helyszíni szemle szükséges, mert akkor hatvan napos átfutási idővel kell számolni.

A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a vízhasználóknak a vízjogi engedélyért évi 500 köbméter használat alatt sem járulékot, sem adót nem kell fizetniük. A háztartási igényt kielégítő kutakból kivett vízmennyiséget nem kell mérni, így azokra nem kell vízórát szerelni.

A nem jegyzői hatáskörbe tartozó kutak esetében (amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül) a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezési eljárás, melynek illetéke 5.000 Ft.

                                                                                                                                             Dr. Percze Tünde

                                                                                                                                                   jegyző