Tour de Hongrie


Hőségriasztás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az előrejelzések alapján
II. fokú hőségriasztást adott ki
2018.augusztus 8-án 12.00 órától 2018. augusztus 12-én 24.00 óráig.

Hasznos információk, tanácsok hőség idején:

Veszélyeztetett csoportok:

Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a

 • csecsemők és a fiatal kisgyermekek,
 • 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők.
 • fiatalok

Hőhullám okozta káros egészségi hatások:

Magas hőmérséklet okozta megbetegedések:

bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, stroke.

A legtöbb hőséggel összefüggő betegségek (kivéve a bőrkiütés és a görcs) a lényegi következményei annak, hogy különböző súlyú elégtelenségek következnek be a hőszabályozó rendszerben. Ráadásul, számos más un. prediszponáló tényező felgyorsíthatja a magas testhőmérséklet kialakulását.

Prediszponáló tényezők: kor, akklimatizálódás hiánya, dehidratáció (csökkentett tápanyag és folyadékbevitel, vizelethajtó tabletták, alkoholfogyasztás), gyógyszerszedés, mozgás hiány, túlsúly, fáradság, alváshiány, hosszú, magas intenzitású edzés, védőruha.

Megelőzés lehetőségei:

Mit igyunk:                                                                        Mit ne igyunk:

víz, ásványvíz, tea,                                                      kávé, alkohol tartalmú italok,

szénsavmentes üdítők,                                                 magas koffein és cukortartalmú szénsavas üdítők.

paradicsomlé,

aludtej, kefir, joghurt,

levesek

 • Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben! Lehetőleg éjjel szellőztessen!
 • Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét!
 • Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk
 • Ne sétáltassunk a hőségben kisbabát!
 • Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
 • A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
 • Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, azaz a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon!
 • A 65 évnél idősebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedők a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
 • Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is!
 • Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben!
 • Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra időzítse a piaci bevásárlást!
 • Ha kánikulában a szabadban sportol, gyakran hűtse magát és fogyasszon legalább 4 l folyadékot! Fontos a só pótlás is!
 • Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjon forró napokon!
 • Bőrtípusnak megfelelő fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét! (Ha nagyon világos a bőre, kék a szeme, használjon 10 feletti napvédő faktoros naptejet!
 • Ha teheti, töltsön 1-2 órát légkondicionált helységben!

Településrendezési lakossági partneri egyeztetési fórum!

Tihany község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek - egyszerűsített eljárásban történő - módosítását kezdeményezte, az alábbi részterületekre vonatkozóan:

 • Jószágtartó terület kijelölése Cser hegy kapuban
 • Új falugondnoksági telephely kijelölése a 092/18 hrsz-ú ingatlanon
 • 085 hrsz-ú út szabályozásának felülvizsgálata

A módosító dokumentációt a honlapon közzétesszük. Amennyiben észrevételük, véleményük van a módosítási szándékról, kérem jöjjenek el a tájékoztató fórumra:

2018. augusztus 2-án, csütörtökön 17.30-kor

a Hivatal nagytermébe.

Írásos észrevételüket a közzétételtől számított 15 napig fogadjuk a foepitesz@tihany.hu címen, vagy postacímen a hivatalban. A fórum megrendezése jogszabályi kötelezettség és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti lehetőség az Önök számára.

2018. július 18.

Tósoki Imre polgármester

Mellékletek:


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tihany Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázat útján történő értékesítés céljából meghirdeti a tulajdonában lévő 945 hrsz-ú,
1488 m2 területnagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, amely természetben a Tihany, Gödrös településrészen található.

A telket az Önkormányzat vezetékjoggal terhelten adja el a nyertes pályázó részére. Az ingatlan jelenlegi formájában önállóan nem beépíthető, a szomszédos ingatlanok összevonása és telekújraosztása után beépíthetővé válik.

A beépíthető minimális teleknagyság 720 m2.

Az Önkormányzat az ingatlan ellenértékeként legmagasabb összeget kínáló pályázóval kíván szerződést kötni.

Az ingatlan vevője a vételárat a szerződéskötést követően,
2018. szeptember 30. napjáig köteles az Önkormányzat részére megfizetni.

Teljes pályázati anyag a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán átvehető.

A pályázattal kapcsolatban Tósoki Imre polgármester nyújt felvilágosítást.

A pályázatot zárt borítékban, 2018. július 12-én (csütörtök) 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Titkárságán benyújtani.

A pályázatot Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


033 zoldhulladek m

 032 kommhulladek m


Visszhang Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Visszhang Óvoda
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Visszhang utca 21.

Pályázati felhívás letöltése


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Gondoskodik a Hivatal, illetve a területéhez tartozó települések (Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali) működésével kapcsolatos feladatainak ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat­ és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Jelzi a Képviselő-testületnek, polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármesterek adnak át részére. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati felhívás letöltése


HIRDETMÉNY

 Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE 

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő időpontokban történik:

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 08.00 - 16.00 óra között tehetik meg.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

Felvételi körzet: Tihany, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Balatonakali 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

A gyermek felvételéről hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fellebbezési eljárásban a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Németh Tünde
jegyző


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tihany Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Tihany, Csokonai u. 2. szám alatti – önkormányzat tulajdonát képező – tetőtéri lakás határozott időtartamú, 2018. április 1-től – 2019. március 31-ig történő bérbeadására.
A minimális bérleti díj összege bruttó 127.000,- Ft/hó.

Pályázati feltétel:
- a pályázó a szükséges mellékleteket és nyilatkozatokat hiánytalanul csatolja
- a megajánlott bérleti díj (min. 3 x bruttó 127.000,- Ft) 3 havi összegét a szerződés megkötéséig kaucióként megfizeti.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:
- a pályázó, házastársa(élettársa), ill. vele együtt lakó vagy együtt költöző hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, használatában vagy bérletében nincs másik lakás
- fiatal házaspár, főként ha gyermeket is nevel
- a pályázó Tihany területén rendelkezik munkahellyel
- pályázó az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő épületben, helyiségben vállalkozói tevékenységet végez

A pályázatot zárt borítékban,

2017. március 12. (hétfő) 12.00 óráig

lehet benyújtani a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (8237 Tihany, Kossuth L. u. 12).

Pályázati felhívás letöltése


Lomtalanítás

Tihany Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a településen a lomtalanítás a mellékelt tájékoztató szerint működik.

Melléklet I. letöltése

Melléklet II. letöltése


Tájékoztató a cégkapu regisztrációról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti gazdasági társaságon felül az egyesület, az egyesülés, a társulás, a társulat a szövetkezet is.

Tájékoztató letöltése


A Congeria Kft. Tihany területére parkoló ellenőrt keres. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Jelentkezni a 06-30/443-01-63 telefonszámon lehet.


Hatarvadasz plakat pl2k

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Felhívás letöltése

Határvadász slideshow letöltése


PÁLYÁZATOK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL 

“Házi komposztálás megismertetése Tihany lakosságával”

KEOP-6.2.0/A/09-2010-0130

keop tabla

  


FELHÍVÁS 

Tisztelt Cégvezető, Tisztelt Egyéni Vállalkozó!

A közelmúltban ünnepélyesen forgalomba helyezésre került a Balatoni Korona, térségünk új utalványrendszere. A Balatoni Korona arra hivatott, hogy segítse a településünkön keletkező érték helyben tartását, ápolja szellemi és kulturális örökségünket és összetartó közösséget építsen.

Veszprém megye hét önkormányzata Veszprém, Várpalota, Balatonfüred, Balatonalmádi, Tihany, Nemesvámos és Litér hozta létre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és térségünk egyetlen magyar tulajdonú bankjával a Kinizsi Bankkal együttműködve azt a kibocsátó szervezetet, amely a Balatoni Koronát forgalomba bocsátja.

Büszkék vagyunk rá, hogy településünk is az alapítók között szerepel. Meggyőződésünk, hogy a Balatoni Korona tényleges segítséget jelent a vállalkozások forgalomnövelésében és abban, hogy a helyben keletkező értéket ne lehessen akadálytalanul kivinni térségünkből, hiszen az utalványokat csak az itteni elfogadóhelyeken lehet beváltani.

A Balatoni Korona elfogadóhelyekhez már számos vállalkozó, cég és intézmény csatlakozott. Ön előtt is nyitva áll a lehetőség, amely díjmentes, csupán a partneri szerződés aláírásához kötött és amely tovább növelheti üzletének forgalmát, elégedett ügyfeleket hozhat Önnek. Javasoljuk, hogy tájékozódjon az elfogadóhellyé válás feltételeiről és jó szívvel ajánljuk figyelmébe a Balatoni Koronát.

A csatlakozással kapcsolatosan minden szükséges információt megtalál a www.balatonikorona.hu honlapon. Kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére az info@balatonikorona.hu">info@balatonikorona.hu e-mail címen és a 20/ 22 85 400 telefonszámon.