Tihany Község Önkormányzat

tihany kozseg onk

8237 Tihany, Kossuth u.12.
Tel.: 87/538-030
Fax: 87/448-700
onkormanyzat@tihany.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfõ, szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 13.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

 

Tisztségviselők

Tósoki Imre polgármester

+36/87/538-030

polgarmester@tihany.hu

Varró János alpolgármester

alpolgarmester@tihany.hu

Dr. Brandt Béla társadalmi megbízatású alpolgármester

+36/30-749-7199

drbbrandt@t-online.hu

Németh Tünde jegyző

+36/87/538-030, +30/749-7189

jegyzo@tihany.hu

 

Lohn Ágnes aljegyző

GYED miatt tartósan távol

 

Ügyintézők

Varró Ferencné szociális és gyámügyi ügyintéző

varro.ferencne@tihany.hu
87/538-030

Ápolási díj, Közgyógy igazolvány, Időskorúak járadéka, Mozgáskorlátozottak támogatása, Jövedelemigazolások kiadása, Gyermekvédelem, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása, Temetési segélyek, Kiskorúak rendkívüli segélyezése, étkezési támogatás megállapítása, Felnőttek rendszeres szociális segélyezése, Aktív korúak ellátása - RÁT, Újszülöttek önkormányzati támogatása, Átmeneti segélyezés, hagyatéki ügyek, választással kapcsolatos ügyek (Tihany), Katasztrófavédelmi megbízott

 

Csontosné Galambos Katalin igazgatási ügyintéző

csontoskati@tihany.hu
87/538-030

Termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztés, lakáshoz jutás helyi támogatása, szabálysértési-, birtokvédelmi ügyek, közterület-foglalási ügyek, vadkár bejelentések, telek rendbetételi felszólítás, parlagfű elleni védekezés, méhészek nyilvántartása, mezőgazdasági és állategészségügyi ügyek

 

Barabás Lászlóné adóügyi ügyintéző

barabasne@tihany.hu
87/538-030, 30/240-9549

Üzletek működési engedélyének kiadása, bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó, gépjárműadó, adó és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díj beszedése (Tihany)

  

Holényi Júlia pénzügyi és adóügyi ügyintéző

holenyi.julia@tihany.hu
87/538-030, 30/240-9129

Iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó, gépjárműadó, talajterhelési díj beszedése, adó és értékbizonyítvány kiállítása (Örvényes illetékességi terület)

Ulrichné Németh Ilonapénzügyi ügyintéző

ulrichne.tihany@tihany.hu 
87/538-030

Pénzügyi ügyintézés, pénztáros

 

Sörös Tibor Tamásné pénzügyi ügyintéző

sorosne.agi@tihany.hu
30/749-7191

Pénzügy, jelzálogügyek, pályázati elszámolásokban közreműködés, költségvetés tervezésében közreműködés, beszámolók-, mérlegjelentések készítése

Varga Zsoltné pénzügyi ügyintéző

varga.zsoltne@tihany.hu
87/538-030

Pénzügy, hitelfelvétel előkészítése, pályázati elszámolásokban közreműködés, költségvetés tervezésében közreműködés, beszámolók-, mérlegjelentések készítése

Bujdosó Judit főépítész

foepitesz@tihany.hu
30/244-7721

Településképi véleményezés és bejelnetési eljárások, településrendezési tervekkel kapcsolatos konzultáció.

 

Szabó Kálmán településkezelési (pályázatkezelő, beruházási)ügyintéző

beruhazas@tihany.hu
30/749-7192

Vízgazdálkodási feladatok, beruházásokban való közreműködés, pályázatok nyomon követése, pályázat lebonyolításában való közreműködés, településrendezési feladatokban való közreműködés.

Bagdi Kata titkársági ügyintéző

sute.kata@tihany.hu
87/538-030, 30/749-7158

Titkársági ügyek, ügyiratkezelés, jegyzőkönyvvezetés, projekt asszisztensi feladatok

 

Hubert Zoltánné titkársági ügyintéző, anyakönyv-vezető

hubertne@tihany.hu
87/538-030

Titkársági ügyek, jegyzőkönyvvezetés, anyakönyvi ügyek, névváltoztatási kérelmek, választással kapcsolatos ügyek

 

Baranyainé Máté Marietta Tourinform iroda

tihany@tourinform.hu
30/749-7181

 

Kiss Helga Tourinform iroda

tihany@tourinform.hu
87/448-804

Házasságkötő terem

Tekintse meg a Polgármesteri Hivatal házasságktő termét!

Házassagkötő terem

 

Házassagkötő terem

Hirdetmény

 Tisztelt Lakosság!

  A Balatonfüredi Körzeti Földhivatal közleménye alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény értelmében 2000. január 01-től kezdődően a termőföld (szántó, rét, kert, gyümölcsös és legelő művelési ágba tartozó terület) használatát a föld használója, a használat megkezdésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni az illetékes körzeti földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából.

 

A törvény szerint a bejelentést elmulasztó földhasználót a hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a mulasztással érintett terület ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona (Ak) értékének ezerszerese, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb ötezer forintnál. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

 

A bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdéseivel a Balatonfüredi Körzeti Földhivatalhoz fordulhat, tel.: 87/581-190, e-mail cím: balatonfured@takarnet.hu, valamint ügyfélfogadási időben a Körzeti Földhivatal ügyfélszolgálatához.

 

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos részletes információ a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.

 

A felhívás teljes szövege itt letölthető >>

  

Bizottságok

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Bővebben...

Testvérvárosok

DEIDESHEIM - NÉMETORSZÁG

ST. FLORENT LE VIEIL - FRANCIAORSZÁG

SZÉKELYUDVARHELY - ROMÁNIA

SZÁNTÓD - MAGYARORSZÁG