• Peasant's house
  Peasant's house Read more...
 • Hermit's place
  Hermit's place Read more...
 • Bujtor István Open-air Stage
  Bujtor István Open-air Stage

  Read more...
 • Lavender House Visitor Centre
  Lavender House Visitor Centre

  Read more...
 • Tihany, the treasure peninsula
  Tihany, the treasure peninsula Tihany is the most spectacular place of the lake Balaton. The peninsula is deeply elongating into the Balaton...

  Read more...

Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

Ipari tevékenység esetén a rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal kell írásban bejelenteni az ipari tevékenységet.

Az ügyintézéshez szükséges iratok:
1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

A bejelentés elbírálása: A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A telepengedélyezésével, bejelentésével és adatmódosításával kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díja 5000.- Ft (35/1999.(X.13.) BM rendelet alapján), melyet Tihany Község Önkormányzat 11748069-15428880 számú számlára kell befizetni.

A kérelem elbírálása során a jegyző köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást, illetve az ipari tevékenység megszüntetését haladéktalanul írásban köteles bejelenteni.

Kapcsolódó jogszabályok:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok:
 - Bejelentés/engedély iránti kérelem ipari tevékenység folytatásáról