Főépítész

Főépítészi ügyfélfogadás:

Bujdosó Judit főépítész         Személyesen fogad hétfőnként 9.00-15.00 

(A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT SZÜNETEL!)

Elérhető folyamatosan:          E-mail: foepitesz@tihany.hu ;            Tel: 0630 244 7721

Az önkormányzati főépítész feladatkörét a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza, mely meghatározásai alapján a Képviselő-testület és a polgármester településfejlesztési és településrendezési feladatkörét segítendő – döntéselőkészítő – feladatokat lát el, valamint tájékoztatja a lakosságot és a telektulajdonosokat az építésüggyel összefüggő kérdésekről.

Lehet őt keresni a település közigazgatási területén belüli településendezési, helyi építési szabályozási és településképi ügykörben kérelmekkel és kérdésekkel.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások

2020. március 1-től

Építésügyi hatósági ügyintézés Tihany illetékességi területén:

Veszprém Megyei Kormányhivatala Balatonfüredi Járási Hivatala

Osztályvezető: Horváth Márta

epitesugyi hatosag

Az építésüggyel kapcsolatos polgármesteri hatásköröket a 314/2012.(XI.8) Korm.rendelet és a helyi településképi rendelet szabályozza. Eszerint polgármesteri hatásköri feladat (főépítészi jelenléttel és szakmai állásfoglalásával):

  • településképi véleményezés,
  • településképi bejelentés tudomásul vétele,
  • településképi kötelezés és településképi bírság kiszabása,

A polgármester hatásköre 2020. 03 18-tól az alábbiakkal bővült ki:

  • A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról. Kérelem: itt
  • (Itt arról van szó, ha tulajdoni lapra rá kell vezetni a rendeltetés változást, pl. ha lakásból üzlet lesz, vagy fordítva stb.)
  •   A polgármester kérelemre, amennyiben egy építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.  Erre vonatkozó kérelem ITT
  • (Itt csak (!) a településképi rendelet hatálya alá tartozó épület jellegű építmények pl. tárolóépület vagy állatól stb. földhivatali feltüntetéséről lehet szó. )

                           

A Helyi Építési Szabályzat és a Helyi Településképi Rendelet mindenkor hatályos formája elérhetőek a www.njt.hu oldalról.

A Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásait az épületek és építési munkák környezetbe való illesztéséhez figyelembe kell venni.

 

A kérelem nyomtatványok itt tölthetők le: