Építésügy és Településrendezés

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy

· 2013. január 1-jétől a hivatalban az építésügyi hatósági jogkör megszűnt! Az építésügyi hatósági engedélyezést igénylő ügyekben a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Városrendezési és Építési Osztályajogosult eljárni.

8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Ügyintéző:Hock János
Iroda: I.em. 24. szoba
Tel.: 87/581-240
E-mail: epites@balatonfured.com

· A települést érintő egyéb építési és építéssel összefüggő ügyekben (pl. településrendezés, településképi eljárások) önkormányzati főépítész működik közre.

főépítészi ügyfélfogadás:

hétfő:10-16 óráig, kedden és csütörtökön: előre egyeztetett időpontban!
elérhetőség elsősorban:foepitesz@tihany.hu,
másodsorban: 06302447721 telefononszámon.


Hirdetmény

Tihany Község új településrendezési eszközeinek 2. módosítási csomagjára vonatkozó javított véleményezési dokumentációja  elkészült.  Véleményeltérések miatt a 314/2012. (XI.8) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr) 39. § (1) szerint államigazgatási egyeztetést kezdeményezek, melyre ezúton ezúton közzéteszem a javított dokumentációt és a kifogásokra adandó önkormányzati válaszokat.

Tihany, 2017. február 16.

Tósoki Imre polgármester sk


Ép. Hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztatások:

Hatósági jogkör Tovább »
Építési engedélyezési eljárás Tovább »
Elektronikus ügyintézés

Tovább »


Településrendezési eszközök

Településszerkezeti terv Letöltés »
Tervlap Letöltés »
   
Helyi építési szabályzat (hatályos 2015. május 11.-től) Letöltés »
Szabályozási terv Tovább »

Tisztelt Lakosság!

Tihany község településrendezési eszközei (HÉSZ) 1. módosításai eljárása a Képviselő-testületi jóváhagyással befeleződött.  A Képviselő-testület a módosító rendeletet 10/2016.(VI.28)Ökt. számmal elfogadta, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester


Településképvédelmi eljárások

Rendelet a településkép védelméről Letöltés »
Településképi bejelentési kérelem Letöltés »
Településképi véleményezési eljárás kérelem Letöltés »

 


Fejlesztési dokumentumok

Tisztelt Lakosság!

Tihany község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2016.(VI.27)Ökt. számú határozatával elfogadta a további fejlesztéseket megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amelyet a  314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ezúton közzétesszük. 

Tósoki Imre polgármester

Településfejlesztési koncepció - Jövőkép, fejlesztési célok 116/2013.
(VI.25.) Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Kapcsolódó problématérkép     Letöltés »
Településfejlesztési koncepció - Előlap
    Letöltés »

 Archívum