Óvodás korú gyermekek beiratása

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő képen történik:

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg,

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

Bővebben...

Kijárási korlátozás

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Kormányrendelet kivonata:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Bővebben...

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

A Kormány veszélyhelyzeti kihirdetését követően képviselő-testületi ülést, bizottsági ülést összehívni nem lehet. Veszélyhelyzetben a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokat a település honlapján – folyamatosan frissítve - közzétesszük, ott nyomon követhetőek. A Tihany tv folyamatosan közli az aktuális települési híreket, de szórólapon keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot. A megfelelő tájékoztatás érdekében mindent megteszünk.

Tihany Község polgármestereként a Kormány által elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel, illetve a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében a következő intézkedéseket rendelem el településünkön:

A település vezetőjeként kérem Önöket, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük az emberek közötti érintkezést a koronavírus-járvány megfékezéséhez! Vigyázzunk saját, családtagjaink és embertársaink egészségére.

Tihany, 2020. március 20.    

                                                                                                           Tósoki Imre

                                                                                                           polgármester

 

FELHÍVÁS IDŐSKORÚAK ÉS KARANTÉNBAN LÉVŐK ELLÁTÁSÁRA


Tisztelt Tihanyi Időskorúak!

Felállítottunk egy diszpécser szolgálatot, amelynek koordinálását Keller Zsuzsanna végzi az alábbi telefonszámon: 30/443-0163

Kérem Önöket, hogy bevásárlási és gyógyszerellátási igényüket őfelé jelezzék. Terveink szerint hetente két alkalommal (kedd és csütörtök), önkéntesek bevonásával az élelmiszer- és gyógyszerbeszerzéseket elvégezzük.

Kérem, hogy írják össze mire van szükségük, a listát és a vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeget tegyék borítékba, amelyet önkénteseink átvesznek Önöktől.

Tihany, 2020. március 26.     

                                                                                 

                                                                                                          Tósoki Imre
                                                                                                          polgármester

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:

Bővebben...

Tájékoztatás otthonában való járványügyi megfigyelésről

Tisztiorvosi szolgálat ajánlása: milyen szabályokat tartsunk be otthon

Bővebben...

A Tihanyi Bencés Apátság közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint 2020. március 22-től – további intézkedésig – Magyarország katolikus templomaiban - így

-        Tihanyban, Balatonfüred-Kerektemplomban, Balatonszőlősön, Aszófőn, Örvényesen, Balatonudvariban, Fövenyesen és Balatonakaliban -

nem tartható nyilvános szertartás. Az erről szóló tájékoztatót elhelyeztük a templomokban.

A Tihanyi Bencés Apátságban - zárt ajtók mögött is - minden nap lesz szentmise, a próbatétel e napjaiban is.
Minden nap felkerül a szentmise a Tihanyi Bencés Apátság c. YouTube- és Facebook-oldalra.
Minden vasárnap 10 órakor pedig élőben nézhető ugyanitt.

Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezései

Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezései - kivonat a március 17-től életbelépő határozatból

 • · Látogatási tilalom Magyarország területén működő összes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményre, javítóintézetre.
 • · Ezzel egyidejűleg ugyanezen intézményekből való kijárási tilalom elrendelése.
 • · Éjjeli menedékhely kivételével felvételi zárlat elrendelése.
 • · Az egészségügyben a betegjogok korlátozása – csak azok élnek, melyek nem jelentenek másokra veszélyt.
 • · A végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés nem adható!

Dr. Percze Tünde jegyző

A kormány legfrissebb intézkedései

KIVONAT JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKBŐL

Veszélyhelyzet elhárítása és megelőzése miatti intézkedések a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet előírásai alapján:

 • • Vendéglátó üzletben 15.00 – 06.00-ig csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, vendégek csak az elviteles megrendelés és annak átvétele, fizetése időtartama alatt.
  • 70. éven felüliek lehetőleg tartózkodjanak otthon, lakhelyüket ne hagyják el.
  • Zenés, táncos rendezvényeket tartani és azon tartózkodni TILOS.
  • Rendezvényt, gyűlést tartani, azon tartózkodni TILOS.
    Kivéve: vallási közösség szertartása, polgári házasságkötés, temetés.
  • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
  • TILOS a látogatása színházi, tánc-, zeneművészeti előadásoknak, mozinak, muzeális intézményeknek.
  • Boltokban tartózkodni 15.00-06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni TILOS
    Kivéve: élelmiszert, illatszert, drogériai terméket háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletet, gyógyszertár, gyógyászai segédeszközt forgalmazó üzletet, üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltokat.

Fenti rendelkezések be nem tartása szabálysértési tényállást valósít meg és 5.000 – 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, a rendőrség a rendelet be nem tartása esetén rendőri kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

Tihany, 2020. március 17.

Dr. Percze Tünde jegyző

 

Hirdetmény

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Ügyfeleink!

A mai naptól (2020. március 16.) hivatalunkban határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás

S Z Ü N E T E L.

Ügyeiket az alábbi módon és formában intézhetik:

Telefonon: +36-87-538-030

E-mailban: onkormanyzat@tihany.hu, jegyzo@tihany.hu

Elektronikus ügyintézés formájában.

A korábbi ügyintézésből ismert elérhetőségek egyelőre még használhatóak, de ennek tényét az ügyintézői állomány alakulása természetesen folyamatosan befolyásolja.

A lehetőségeink szerint mindent megteszünk, de kérjük mindenki megértését, türelmét!

Tisztelettel:

Dr. Percze Tünde
jegyző

További cikkeink...

 1. Felhívás

1. oldal / 3