Főépítész

Főépítészi ügyfélfogadás:

Bujdosó Judit főépítész         Személyesen fogad hétfőnként 9.00-15.00 

(A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT SZÜNETEL!)

Elérhető folyamatosan:          E-mail: foepitesz@tihany.hu ;            Tel: 0630 244 7721


FELHÍVÁS! 

Tihany Község településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 19.) rendeletét magasabbszintű jogszabály változások, jogharmonizáció miatt kell módosítani, illetve azt újjá alakítani. A módosuló szövegrészeket a mellékletben jelöltük.

A módosítás célja és indokoltsága:

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörökben a döntést, az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat hatáskörébe telepítette. Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi határozata alapján a településkép-védelem érvényesítés eszközeinek döntését továbbra is a polgármester hozza meg.  A törvény szerinti hatásköri átruházásról Tkr.-ben külön kell rendelkezni.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a partnerségi egyeztetés - itt a jelen felhívással -  elektronikus úton folytathatjuk le.

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket az  elektronikus vagy a hivatal postai levélcímére várjuk.  A véleményezési határidő: 2021. november 21.

Csatolmány: 1. 2.

2021. 11. 05.

Tósoki Imre polgármester